Over de vereniging

Het Molengraaff Dispuut is de Utrechtse studievereniging voor studenten met een bijzondere interesse in en talent voor het privaatrecht. Onze studenten verdiepen en verbreden zich in dit vakgebied tijdens de lezingen, excursies, workshops, reizen, MD-Masterclasses, (pleit)trainingen en symposia die worden georganiseerd. Deze activiteiten staan garant voor inhoudelijke inzichten en discussies waarbij onze leden veelal actief meedoen.

Lidmaatschap bij het Molengraaff Dispuut staat open voor studenten met een bewezen affiniteit voor het privaatrecht. De vereniging heeft uitstekende contacten met de universiteit, de advocatuur en het bedrijfsleven. Daarnaast wordt jaarlijks een pleitteam gevormd dat pleitvaardigheden traint en deze bij wedstrijden in de praktijk brengt.

Pijlers
Het Molengraaff Dispuut organiseert haar activiteiten aan de hand van vier pijlers: vaardigheden, rechtsvergelijking, verdieping en interdisciplinair. Bij de pijler vaardigheden wordt aandacht besteed aan zaken als Legal English, pleiten, het maken van assessments en schrijven. Bij de pijler rechtsvergelijking komt onder meer het internationale privaatrecht aan de orde. De pijler verdieping gaat dieper in op privaatrechtelijke onderwerpen. Bij de pijler interdisciplinair worden andere disciplines zoals economie en psychologie in samenhang met rechtsgeleerdheid behandeld, of andere rechtsgebieden in samenhang met het privaatrecht. Aan elke pijler is een hoofdactiviteit verbonden. Voor vaardigheden is dit een MD Masterclass, voor rechtsvergelijking is dit de studiereis, voor verdieping is dit het symposium en voor interdisciplinair is dit de studietrip alsook een MD Masterclass. Voornoemde activiteiten worden in het navolgende stuk kort belicht.

Lezingen
Het Molengraaff Dispuut organiseert regelmatig lezingen om meer verdieping en verbreding te geven aan het reguliere onderwijs. Hiervoor worden onder meer promovendi, docenten en mensen uit de praktijk uitgenodigd om te vertellen over hun vakgebied. In het verleden is gesproken over de asbest, aansprakelijkheid en verjaring, de juridische aspecten van drijvende steden, het faillissement van ziekenhuizen en de splitsing van rechtspersonen. Tijdens de lezingen krijgen onze leden veel de gelegenheid om vragen te stellen: interactie staat voorop en een lezing mondt veelal uit in een levendige discussie. Mede door de informele borrels, die veelal volgen na afloop van de lezingen, komen onze leden gemakkelijk in contact met mensen uit de (rechts)praktijk.

Jaarlijks wordt door de Inhoudelijke Activiteitencommissie van het Molengraaff Dispuut ook een Symposium georganiseerd, welke zowel voor leden als niet-leden open staat. Tevens vindt ieder jaar in samenwerking met twee andere studieverenigingen een Driekhoekslezing plaats. Tijdens deze lezing wordt een actueel onderwerp belicht vanuit drie verschillende rechtsgebieden.

Kantoorbezoeken
Het Molengraaff Dispuut bezoekt met haar leden regelmatig advocatenkantoren. Tijdens een dergelijk bezoek wordt er kennis gemaakt met een kantoor door middel van een activiteit, zoals het werken aan vaardigheden of een lezing over een actuele zaak. In het verleden heeft het Dispuut bijvoorbeeld workshops gevolgd op het gebied van het arbeidsrecht, het effectenrecht, het zeerecht en concernverhoudingen. Het zijn overigens niet alleen advocatenkantoren die door het Molengraaff Dispuut bezocht worden. De beroepsmogelijkheden van een rechtenstudent zijn immers niet beperkt tot een baan in de advocatuur.

MD Masterclasses
Elke collegeperiode wordt er een MD Masterclass georganiseerd. Dit is een reeks van twee tot vier bijeenkomsten over een bepaald thema. In dit kader worden onder meer bezoeken gebracht aan overheidsinstanties, banken en andere bedrijven. Per masterclass zal één van voornoemde pijlers aan de orde komen. Voorts wordt aan één van de vier masterclasses een studietrip gekoppeld, georganiseerd door de Studietripcommissie van het Molengraaff Dispuut.

Pleitteam
Het Molengraaff Dispuut beschikt over haar eigen pleitteam. Ieder jaar vertegenwoordigt deze groep mensen, onder begeleiding van de Pleitteamcommissie, de vereniging op een aantal landelijke pleitwedstrijden. Zo doet het Dispuut jaarlijks onder meer mee aan de Groninger Pleitwedstrijd (GPW), de Nijmeegse Pleitwedstrijd (NPW), de Nationale Snelpleitwedstrijden (NSPW), de Utrechtse Pleitkampioenschappen (UPK), de Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie (NVP) en Cicero’s Landelijke Pleitstrijd (CLP) en aan de Nationale Pleitmarathon (NPM). De afgelopen jaren heeft het pleitteam vele hoogtepunten gekend, zoals finaleplaatsen bij onder meer de CLP 2014, GPW 2016, GPW 2021, NPW 2021, CLP 2022, NPM 2023 en de winst van de NSPW 2013, UPK 2019, NPW 2022 en NAC 2023.

Studiereis
Naast lezingen, een symposium, een Driehoekslezing, kantoorbezoeken en masterclasses, organiseert de Studiereiscommissie van het Molengraaff Dispuut jaarlijks een studiereis om de blik van haar leden niet te beperken tot de Nederlandse grenzen. De afgelopen jaren waren Londen, New York, Singapore, Shanghai, Kaapstad, Dubai en Abu Dhabi, Curaçao, Kuala Lumpur, Hong Kong, Beijing, Taipei en Montreal de bestemmingen.

Studietrip
Ieder jaar organiseert de Studietripcommissie een reis binnen Europa. Het Dispuut reist dan 3 tot 4 dagen naar een Europese stad om daar kennis te maken met het lokale recht, het Nederlandse bedrijfsleven ter plekke en de cultuur van de stad. De inhoudelijke activiteiten, die hier worden georganiseerd, zijn gekoppeld aan de MD Masterclass, die deze commissie voorafgaand aan de trip organiseert. Ook is er ruimte voor sociale activiteiten en ontspanning.

Onze sponsoren