Masterclass III-I: De patstelling van retentierecht in faillissement

Over dit evenement

Categorie
Lezing
Datum en tijd
4 apr. 2024 19:15 - 21:00
Locatie
Janskerkhof 2-3 te Utrecht, lokaal 0.19

De derde en daarmee laatste Masterclass van dit jaar staat in het teken van ‘bijzondere constructies’ binnen het privaatrecht. Dergelijke constructies zijn veelal complex van aard en vormen voor menig rechtenstudent een heuse uitdaging. Het bijwonen van deze Masterclass zal je privaatrechtelijke skills daarom ongetwijfeld naar een hoger niveau tillen. 

Tijdens de eerste lezing gaan we dieper in op de positie van de retentor in het geval van faillissement. Uit het retentierecht ontleent een onbetaalde schuldeiser de bevoegdheid zaken die hij onder zich houdt niet af te geven, waarbij je kunt denken aan een auto bij de monteur of een kledingstuk bij de stomerij. In het geval van faillissement kan dit recht van de retentor de curator in een patstelling brengen. In faillissement moeten zaken namelijk weer in beweging  komen om de vorderingen van schuldeisers te kunnen voldoen. De blokkade die het retentierecht in dit geval vormt, wordt door velen daarom als onpraktisch en onrechtvaardig beschouwd.   

De lezing wordt verzorgd door dr. mr. Merel Heilbron. Heilbron is in 2019 gepromoveerd op het insolventierechtelijke proefschrift ‘Retentierecht en uitwinning’, waarin zij onderzocht in hoeverre het beslag- en faillissementsrecht zijn toegerust voor het verhaalsrecht van de retentor. Daarbij keek zij zowel naar de situatie waarin de retentor gebruikmaakt van zijn verhaalsrecht, als naar de gevallen waarin een derde overgaat tot het nemen van verhaal en geconfronteerd wordt met een retentierecht. 

De lezing start om 19:15 uur op Janskerkhof 2-3 te Utrecht, lokaal 0.19. De inloop is, zoals altijd, vanaf 19:00 uur.

Onze sponsoren